Verantwoordelijkheid

Deelnemers aan activiteiten van Prisma Coaching zijn altijd voor 100% zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Wat je erin stopt haal je eruit. Het resultaat is afhankelijk van wat de cliënt doet met de aangereikte materie.

Grenzen bewaken
Het spreekt vanzelf dat de cliënt zijn of haar eigen grenzen goed bewaakt. Met betrekking tot fysieke oefeningen zal de cliënt rekening moeten houden met de eigen fysieke conditie en eventuele beperkingen. De cliënt bepaalt zelf in hoeverre een bepaalde oefening gedaan of vermeden wordt. De cliënt informeert de trainer/docent over relevante zaken of overlegt in geval van twijfel met de trainer/docent in hoeverre de oefening aangepast moet worden.

Aansprakelijkheid
Cliënten zijn zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade, letsel of ander ongemak opgelopen tijdens of na de les/sessie, in de yogaruimte/praktijkruimte, op de gangen, of op iedere andere plaats.

Prisma Coaching kan dus nimmer aansprakelijk worden gesteld voor in of na de les/sessie opgedane schade, letsel, diefstal of wat dan ook waarin deze tekst niet voorziet.

gratis intake prisma coaching