Betalingsvoorwaarden 2014 voor de lessen Healing Yoga
 

Algemeen

  1. Aanmelden voor lessen Mindfulness & Integrale Yoga (per blok van 7 lessen van 1,5 uur) kan via e-mail, telefonisch, of mondeling. In al deze gevallen is een  aanmelding rechtsgeldig. Door het doen van een aanmelding bestaat er een overeenkomst tussen degene die zich aanmeldt en Prisma Coaching.
  2. Betalen kan alleen via overmaking naar bankrekeningnummer: NL76INGB0004885803
  3. Annuleren kan tot 1 week voorafgaand aan de 1e les. Hierna geldt de betalingsverplichting voor het hele blok. Er vindt geen restitutie of compensatie plaats voor niet genoten lessen.
  4. Je kunt kiezen uit een abonnement (blok van 7 lessen van 1,5 uur) tegen het tarief van €125,50, of voor lossen lessen à €19,50 per les.
  5. Je betaling dient vóór aanvang van de 1e les op onze rekening te zijn bijgeschreven. Is dat niet het geval, dan geldt het tarief voor losse lessen.
  6. Bij niet nakomen van je betalingsverplichting sturen we je een herinnering en brengen wij 10% administratiekosten in rekening.

Abonnement

  1.  Als je kiest voor een abonnement (een blok van 7 lessen van 1,5 uur), dan mag je onbeperkt extra lessen volgen en inhalen op diverse locaties en tijdstippen.

Lossen lessen

  1. Als je niet alle lessen van het blok kunt volgen, dien je dit schriftelijk (via mail, met vermelding van data) vóór aanvang van het blok te melden! Je betaalt dan alleen de afgesproken lessen tegen het tarief voor de losse lessen. 
  2. Als je je halverwege een blok aanmeldt, betaal je alleen, bij aanvang, voor de resterende lessen van dat blok, tegen het tarief voor de losse lessen.

Belangrijk: Alle lessen en trainingen volg je op eigen verantwoordelijkheid!

D.w.z. dat je zelf ten allen tijde verantwoordelijk bent voor eventuele schade, letsel of ander ongemak opgelopen tijdens of na de les, in de yogaruimte, op de gangen, of op iedere andere plaats.

Prisma Coaching kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor in of na de les of training opgedane schade, letsel, diefstal of wat dan ook waarin deze tekst niet voorziet.