Meditatie 'Creativiteit' (5e chakra)

Ga lekker liggen. Ontspan je spieren. Ontspan deel voor deel je hele lichaam...

Haal een paar keer heel diep adem. Adem zo diep mogelijk naar je buik...

Ga nu met je aandacht naar je keelchakra. Door de aandacht te vestigen op je keel, stuur je al energie naar je keel en je keelchakra, het chakra van de communicatie, expressie, creativiteit...

Stel je nu voor dat je ademhaalt via je keelchakra. Stel je voor dat er zich in je keel een opening bevindt waardoor je in- en uitademt. Stel je nu tevens voor dat je helder blauw licht inademt. Maak je hele keelgebied stralend helder blauw, lichtblauw...

Stuur vanuit je keelgebied het blauwe licht, met behulp van je ademhaling, naar alle delen van je lichaam. Stuur het naar boven, naar je hoofd... En stuur het naar beneden, naar je schouders, je armen, je handen... Stuur het verder naar je borst, je buik, je bekkengebied, je benen en je voeten...

Als je hele lichaam verzadigd is van blauw licht, dan ga je het blauwe licht zelf uitstralen. Creëer een prachtig helder aura om je heen van blauw licht...

Besef dat je diep van binnen slechts een getuige bent, een altijd stille, oplettende en onveranderende getuige. Baan je een weg van de activiteit aan de oppervlakte naar dat centrum van getuige-zijn. Zie de realiteit zoals ze is... Laat het denken en oordelen erover los...

Laat je vallen in de stilte tussen de woorden... laat je vallen in de pauze, tussen de in- en de uitademing... Zak in het niets... in de leegte... En koester elk leeg ogenblik van deze ervaring. De geboorte van iets heiligs is nabij!

Het ‘niets’ is niet zomaar niets, het is alles. Het pulseert van de mogelijkheden. Het is een zuiver  potentieel, het heeft zich nóg niet geopenbaard, maar alles ligt erin besloten...

Aan het begin staat de natuur, aan het einde staat de natuur... waarom maak jij je dan zo druk halverwege? Waarom maak jij je halverwege zoveel zorgen, zo ongerust, ben je zo ambitieus, waarom drijf jij jezelf tot wanhoop? De hele reis gaat van nietsheid tot nietsheid.

Vanuit dit gewaar-zijn in nietsheid ontstaat creativiteit. Het ervaren van creativiteit betekent in feite dat je het mysterie binnengaat. Techniek, vakmanschap en kennis zijn maar instrumenten; de sleutel is dat men zich overgeeft aan de energie die de geboorte van alle dingen mogelijk maakt... Deze energie heeft zelf geen vorm of structuur, maar alle vormen en structuren worden eruit geboren...

Het maakt niet uit in welke vorm je creativiteit zich manifesteert; schilderen of zingen, een tuin aanleggen, een maaltijd koken... Het belangrijkste is dat je openstaat voor datgene wat zich via jou wil uiten...

Bedenk dat we onze creaties niet bezitten; ze behoren ons niet toe... De ware creativiteit ontstaat uit een éénwording met het 'Goddelijke', met het mystieke en het onkenbare. Dan is ze een vreugde voor de schepper en een zegen voor anderen...

Creativiteit is de kwaliteit die jij in je bezigheden stopt... Ze is een levensopvatting, een innerlijke benadering... hoe je de dingen bekijkt… Niet iedereen kan schilder zijn, dat hoeft ook niet. Niet iedereen kan een danser zijn, dat hoeft ook niet. Maar iedereen kan creatief zijn! Wat je ook doet, als je het met vreugde doet, als je het met liefde doet, als je doen niet uitsluitend gebaseerd is op winstbejag, dan is het creatief. Als er binnenin je iets uit groeit, als het jou laat groeien, dan is het spiritueel, dan is het creatief, dan is het Goddelijk!

Hoe creatiever je wordt, hoe Goddelijker. Als je creativiteit haar hoogtepunt bereikt, als je hele leven creatief wordt, leef je in God...

Houd van wat je doet, dit is een keuze. Wees meditatief terwijl je het doet... wat het ook is, dit is een keuze... Oefen in Zijn, ervaren en creëren… vanuit liefde...