Dissociatie van gevoelens (6e chakra)

Richt je aandacht op wat je in je lichaam voelt als je je ongelukkig voelt. Voel de emotie direct in plaats van door het filter van ongelukkige gedachten en je ongelukkig verhaal...

Op dit moment voel je je zo... Je kunt niets doen aan het feit dat je je op dit moment zo voelt... Is het mogelijk dat je, in plaats van te willen dat dit moment anders is dan het is, wat meer pijn toevoegt aan de pijn die er al is, en volkomen aanvaardt dat je je nu zo voelt?

En als er een stem in je is die zegt; ‘nee, dat wil ik niet aanvaarden…’  wie zegt dat dan? Jij, of het ongelukkige gevoel in jou? Zie in dat het ongelukkig-zijn over je ongelukkig-zijn gewoon nog een laag ongelukkig-zijn is...

Doe niets, onderzoek of het mogelijk is dat je deze gevoelens er laat zijn. Met andere woorden, en dat klinkt misschien vreemd; als je het niet erg vindt om ongelukkig te zijn, wat gebeurt er dan met het ongelukkig zijn?

Ontdek dat er ruimte ontstaat óm je ongelukkig-zijn. Die ruimte ontstaat als er een innerlijk aanvaarden is  van wat je in het huidige moment ervaart. Emotie op zich is nog geen ongelukkig-zijn... Alleen emotie met een ongelukkig verhaal is ongelukkig-zijn!

Als er bijvoorbeeld ongelukkige gevoelens in je zitten, moet je eerst erkennen dat die er zijn... Maar zeg niet; ‘ik ben ongelukkig’. Ongelukkig-zijn heeft niets te maken met wie je bent! Zeg; ‘er zitten ongelukkige gevoelens in mij’.  Ga ze vervolgens onderzoeken...

Het kan zijn dat het te maken heeft met een situatie waarin je terecht bent gekomen... Misschien moet je actie ondernemen om de situatie te veranderen of je eruit te verwijderen... Als je er niets aan kunt doen, zie dat dan onder ogen en zeg; ‘OK, zo is het nu. ik kan het accepteren of mezelf ongelukkig maken.’

De hoofdoorzaak van ongelukkig-zijn is nooit de situatie maar je gedachten erover! Feiten onder ogen zien geeft je altijd kracht. Wees je ervan bewust dat wat je denkt tot op grote hoogte de emoties schept die je voelt. In plaats van je gedachten en emoties te zijn moet je het bewustzijn erachter zijn!