Meditatie - Droomwerk (6e chakra)
(uit: - de vier elementen van de droom van Aad van Ouwerkerk,
De Driehoek, 2006 p. 149-160)


 • Ga lekker ontspannen liggen of zitten. Adem een paar keer diep in en uit...
 • Maak jezelf dan een voorstelling van een landschap waarin je rustig wat aan het wandelen bent. Een landschap waarin je je heel prettig kunt voelen. Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Wat ruik je? Je loopt ontspannen rond en neemt de omgeving in je op...
 • Ergens voor je uit in het landschap zie je de een of andere vorm van kristal, groot genoeg om een hele droom te bevatten. En als je er langzaam naartoe loopt, zul je merken, dat in die kristalvorm de vage contouren te zien zijn van een droom die je je kunt herinneren..
 • En als je nog dichterbij komt, zie je dat zich binnenin het kristal de droom bevindt. Je ziet de omgeving, de voorwerpen, de personen, de scenes van de droom daarbinnen. Loop eens om je kristal heen, kijk er naar...
 • En nu zul je merken, dat het je geen enkele moeite kost om in de vorm van kristal te geraken, zoals je daar ook weer net zo gemakkelijk uit kunt stappen, wanneer je dat maar wilt. Het kristal geeft geen enkele weerstand, alsof het een soort zeepbel is waar je naar believen in en uit kunt gaan...
 • Dan wil ik je nu vragen om het kristal binnen te gaan en de meest op de voorgrond staande scene van je droom binnen te stappen. Probeer je maar weer eens voor te stellen hoe het ook weer was. Probeer een duidelijk beeld te krijgen van de situatie, zonder dat er nog iets gebeurt, alsof het beeld even stilstaat en je alle tijd hebt om aan deze droomomgeving te wennen. Ga eens na waar het licht eigenlijk vandaan komt. En hoe is de ruimte eigenlijk ingedeeld? Kijk eens scherp rond. Wat is er allemaal te zien? Als er mensen zijn, hoe zien ze eruit? Wat hebben ze aan, hoe kijken ze? Zijn er bepaalde opvallende voorwerpen? Hoe zien ze eruit, van welk materiaal? Wat voor kleuren neem je allemaal waar? Betrek al je zintuigen bij het herbeleven van je droom. Merk op of je bepaalde geluiden hoort, geuren ruikt, dingen kunt aanraken en zo proberen om ze te voelen. Onderzoek op deze manier je hele droom. laat het droomverhaal langzaam in werking treden en gebruik al je zintuigen om waar te nemen. Signaleer voor jezelf helder en scherp wat je waarneemt en probeer je bewust te zijn van deze droomrealiteit. Beperk je tot je zintuigelijke waarneming...
 • Wat is een opvallend beeld, dat er duidelijk voor je uitspringt? Dit kan een beeld zijn, dat misschien verwondering bij je heeft opgeroepen of dat je het meest intrigerend vond. Misschien is het iets dat er binnen het gebeuren van je droom helemaal uitvalt of waarbij je het gevoel hebt, ’dat je daar nou helemaal niks van kan begrijpen’… Ook kan het iets zijn met een sterk opvallende of uiterst merkwaardige kleur. Zie dat beeld nog even duidelijk voor je en stap dan uit je droom, uit het kristal, in het landschap, en kijk er van buitenaf nog even naar. Strek je uit in het landschap en laat alles even bezinken...
 • Stap dan nu weer het kristal binnen in dezelfde scene als waar je daarnet je droom binnen bent gestapt en herhaal het hele onderzoek, maar dan vanuit belevingsperspectief. Hoe voel je je bij wat er gebeurt? Hoe is de sfeer? Vind je de situatie prettig of onprettig? Welke emoties voel je opkomen bij jezelf? Waardoor worden ze opgeroepen? Hoe ontwikkelen je emoties zich? Signaleer opnieuw helder en scherp wat je waarneemt en probeer je zo bewust mogelijk te zijn van deze droomrealiteit. Diep nu je emotionele waarneming helemaal uit...
 • Als je nog bezig bent met het onderzoeken van je droom, ga daar dan mee verder, maar stel je zo langzamerhand in op de afsluiting daarvan en stel  hierbij vast wat de meest ‘opvallende emoties of gevoelens’ van deze droom zijn. Beleef die bepaalde emoties nog eens heel duidelijk en neem opnieuw even afscheid van je droom door uit het kristal te stappen en er van buitenaf nog even naar te kijken. Strek je uit in het landschap en laat alles even bezinken...
 • Zoek  een fijne plek in het landschap, van waaruit je de kristal goed kunt overzien. Probeer nu vanuit deze positie een duidelijk en helder beeld te krijgen van de situaties in je droom, nu niet als deelnemer aan de gebeurtenissen, maar als toeschouwer. Ditmaal observeer je van een kleine afstand je gehele droom. als je merkt dat je iets niet goed kunt waarnemen, of als je iets nog beter wilt bekijken kun je altijd opstaan en dichterbij komen, desnoods om de kristalvorm heen lopen om een nog duidelijker beeld van je droom te krijgen, maar ditmaal van buitenaf. Als je een duidelijk beeld hebt van je droom ga je terug naar je observatiepunt waar je lekker ontspannen gaat zitten of liggen. Kijk nog eens scherp rond en begin je af te vragen wat je eigenlijk vindt van wat er allemaal te zien is. Als er mensen zijn, hoe oordeel je daar eigenlijk over? Hoe vind je hun handelswijze? Ben je het eens met wat ze zeggen of doen? Wat vind je van alle droomfiguren?
 • Probeer daarna je observaties te veralgemeniseren; welke waarden en normen spreken uit je droomverhaal? Hoe sta je daar zelf in? Hoe verhoudt de droom zich tot je eigen waardensysteem?
 • Heeft de droom je misschien iets te zeggen? Zou er een boodschap in de droom voor je aanwezig zijn? Is er een moraal of spreekt er een zekere wijsheid uit? Stel je eens even voor, dat je bij je eigen droom te rade gaat voor goede raad en advies over je eigen leven. Vraag je ontspannen af, wat je droom je heeft mede te delen. Wat komt er in je op?
 • Als je nog bezig bent met het onderzoeken van je droom, ga daar dan nog even mee verder, maar stel je zo langzamerhand in op de afsluiting daarvan. Probeer iets van die wijsheid van je droom te verwoorden in een soort wijsheidsspreuk, zinnetje, woord etc. iets wat er in jou opkomt na deze overpeinzingen. Wordt je hier even helder bewust van en probeer het te onthouden...
 • Stap nog eenmaal terug in de kristalvorm in het laatste moment van je droom wat je je nog kan herinneren voordat je wakker werd. Leef je weer helemaal in die scene in en betrek zoveel mogelijk zintuigen hierbij. Als je tevreden bent over je zintuiglijke onderzoekingen, herbeleef deze slotscene van je droom dan ook weer op emotioneel niveau. Hoe is het om ze opnieuw te doorleven?
 • Stel je langzamerhand in op een volgende stap. Probeer je te realiseren wat je in deze situatie eigenlijk het liefst zou willen, hoe het ideaal zou zijn. Wanneer je je al geweldig voelt, probeer daar dan zoveel mogelijk van te genieten, maar wanneer het einde van je droom niet helemaal ideaal is, probeer je dan voor te stellen hoe dit in positieve zin zou kunnen veranderen...
 • Neem nu als het ware zelf de regie van je droom in handen en creëer uit het materiaal van je droom een nieuwe, maar nu een meer ideale situatie. Wees je heel bewust van de hindernissen die je daarbij moet overwinnen maar overwin ze tegelijkertijd wel. Laat de situatie transformeren tot een steeds positievere en ga daar net zolang mee door totdat je er helemaal tevreden mee bent...
 • Als de situatie volkomen ideaal is geworden, geniet er dan ten volle van. Laat al het mooie ervan binnenstromen in je bewustzijn en gun jezelf deze heerlijke ervaring. Adem de positieve energieën in, tot iedere vezel van jezelf met het ‘ideaal’ verbonden is en blijf je tegelijkertijd bewust van jezelf als degene die de genieter van dit alles mag zijn...
 • Stel je weer langzaam in op loslaten van deze ideale situatie en ga voor je dit doet na, welke positieve energie die situatie zo ideaal maakt. Welk woord past er bij je beleving, hoe zou je dit ideaal kunnen noemen? Welke energie spreekt eruit?
 • Stap uit je kristalvorm, uit je droom en kijk er nog even van een afstand naar. Wandel door het landschap van de kristalvorm weg, terug naar de werkelijkheid van de ruimte waarin je je bevindt. Mijmer nog wat na over de ervaring. Neem nog eenmaal het ‘ideaal’ in gedachten en probeer na te gaan waar dit ‘ideaal’ in je huidige leven ontbreekt. Waar kun je deze energie wat meer gebruiken. Waar zou je in principe deze zo positieve energie kunnen ‘aarden’, dat wil zeggen een concrete vorm in de werkelijkheid geven.
 • Richt je aandacht  op je ademhaling, voel je lijf, je gewicht op de grond. Beweeg je tenen en handen en rol je hoofd en nek los. Doe langzaam je ogen open en word je bewust van wat je ziet. Maak weer contact met de omgeving.

GRATIS Flowchart
5 Tibetaanse oefeningen
om jong, gezond en vitaal te blijven! Klik hier!