Verbondenheid (7e chakra)


Word je eens bewust van wat je aan hebt...

Denk er eens over na hoeveel mensen er nodig zijn geweest om je shirt te maken...

Stel je allereerst de boer eens voor die het katoen verbouwde...

Dan de verkoper die de boer een tractor verkocht om het land te kunnen ploegen...

Stel je de duizenden mensen voor die betrokken waren bij het vervaardigen van die tractor, waaronder de mensen die het erts wonnen om het metaal te maken voor elk onderdeel van de tractor. En alle ontwerpers van de tractor...

En dan natuurlijk de mensen die het katoen verwerkten, de mensen die de stof weefden en de mensen die de stof vervolgens knipten, verfden en in elkaar naaiden...

De laders en vrachtwagenchauffeurs die het hemd naar de winkel brachten, en de winkelbediende die het shirt aan jou verkocht...

En dat zijn nog maar enkelen van de keten... Denk eens aan alle verpakkingsmateriaal en hoe dat tot stand komt... en alle mensen op alle kantoren die er bij betrokken zijn...

Besef dat vrijwel elk aspect van je leven tot stand komt als gevolg van andermans inspanningen... Zelfstandigheid is één grote illusie, een droombeeld... We zijn niets zonder elkaar... Alles hangt met alles samen... Voel je overweldigd door een diep gevoel van onderlinge samenhang en onderlinge afhankelijkheid van alle wezens...

We vullen elkaar allemaal aan... We zijn allemaal een stukje van de puzzel, en we leggen hem samen... voel een diepe dankbaarheid...