De Creatispiraal (5e chakra)
Marinus Knoope


In totaal zijn er 12 stappen/voorwaarden die nodig zijn om je wensen tot vervulling te brengen.

Stap 1 -  Wensen: benoem wat je wenst positief.

Focus op iets wat je wenst voor jezelf. Formuleer dit in positieve uitspraken, van wat je wél wilt/wenst.

Let eens op hoe vaak mensen praten in termen van wat ze níet willen…denk NIET aan een roze olifant…. Wat doet je brein; het is onmogelijk om niet aan een roze olifant te denken. Je gedachten omtrent je wensen negatief verwoorden brengt een ‘negatieve’ creatiespiraal op gang! Wees alert!

Zeg: “ik vind het fijn als je bij me blijft” in plaats van “ik wil liever niet dat je gaat”. “Ik wil genieten van de frisse lucht hier”, in plaats van “ik wil dat jullie niet meer roken”. “ik wens zelfstandigheid”, in plaats van “ik wens niet afhankelijk van jou te zijn”.

Zolang je nog zegt of denkt in termen van wat je níet wenst, ben je niet duidelijk over wat je wél wenst en kan de ander dat zelf invullen, met alle risico’s van dien.

Door je wensen positief te verwoorden start je een positief creatieproces.

Stap 2 – Verbeelden

Ieder mens heeft het scheppend vermogen om in zijn geest een virtuele werkelijkheid te creëren. Als je van te voren de gewenste eindsituatie goed weet te visualiseren, bevorder je daarmee je kansen op succes. Wie geen beeld heeft van hetgeen hij wenst te bereiken, zal het waarschijnlijk ook nooit bereiken. Visualiseer onbegrensd, met al je zintuigen erbij betrokken. Fantaseer als een kind, geniet ervan en maak het zo aantrekkelijk mogelijk!

Stap 3 – Geloven

Mensen die denken hun wensen niet te kunnen realiseren, blijken dat in de praktijk over het algemeen ook niet te kunnen. Wie graag heeft dat zijn wensbeelden gerealiseerd worden, kan beter geloven dat het ooit zal lukken. Als je erin gelooft heb je in ieder geval meer kans op succes. Geloven bevordert je kansen. Geloven is een noodzakelijke voorwaarde om met je wensen door je omgeving serieus genomen te worden. Geloof is op den duur besmettelijk.

Stap 4 – Uiten

Wat diep van binnen is voorbereid treedt nu naar buiten, wordt nu zichtbaar voor de wereld. Een pas geuite wens is zo teer als bloesem. Ga er voorzichtig mee om. Kom pas met je wensen naar buiten als het vertrouwen in je eigen kansen voldoende sterk is om eventuele kritiek van je omgeving positief te kunnen verwerken.

Stap 5 – Onderzoeken

Ga onderzoeken op welke wijze en met behulp van wie en wat je wensen gerealiseerd zouden kunnen worden (netwerken). Je hoeft niet alles zelf te kunnen. Omring jezelf met mensen die het kunnen. Zorg voor de juiste kwaliteiten, kennis en informatie.

Stap 6 – Plannen

Plannen speelt zich af op de grens tussen fantasie en realiteit.  Dat wat gepland is, heeft sterk de neiging ook daadwerkelijk te gebeuren. Je kunt geen goede planning maken voordat je onderzoek gedaan hebt. Je kunt je onderzoek niet doen zonder de betrokkenheid van anderen. Je kunt anderen er beter niet bij betrekken voordat je er zelf in gelooft. Je kunt niet geloven als je geen beeld hebt van de situatie die je wilt realiseren. En je kunt maar beter niet gaan fantaseren voordat je jezelf hebt afgevraagd of je de realisatie van die wens wel echt wilt beleven.

Stap 7 – Beslissen

Beslissen is een moeilijke stap als je het verbeelden, geloven, uiten, onderzoeken en plannen overslaat. Maar als je deze stappen wel zet, dan groei je naar je beslissingen toe. Ze komen eigenlijk vanzelf.

Stap 8 – Handelen

Je zet alles in. Je ontdekt, gebruikt en ontwikkelt je talenten. Het echte werk is begonnen, een kwestie van aanpakken en gewoon doorgaan. Handelen staat tegenover verbeelden. Handelen is de arbeid die in de materie moet worden verzet, verbeelden is de arbeid die in de geest moet worden verricht.

Stap 9 – Volharden

Vallen en weer opstaan. Volharden staat recht tegenover geloven. Volharden is de materiële tegenhanger van geloven, en geloven is de geestelijke variant van volharden. Geloven is ja zeggen tegen je eigen wensbeelden, terwijl volharden ja zeggen is tegen het werk waar je aan begonnen bent. Volharden is de fase waarin je geloof op de proef wordt gesteld. zonder geloof kun je niet volharden.

Stap 10 – Ontvangen

Verlangen naar nieuw succes gaat ons vaker gemakkelijker af dan genieten van behaald succes. Wordt je ervan bewust dat je het eerder gewenste thans beleeft! De kunst van het ontvangen is te kunnen genieten wanneer je krijgt waar je in eerder stadium zo naar verlangd hebt. We kunnen maar moeilijk genieten van de complimenten die we krijgen. Meestal bagatelliseren we ze, of we geven onmiddellijk iets terug. Durf eens in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Stap 11 – Waarderen

Beken je verlangen naar waardering door er openlijk van te genieten als je haar krijgt en ontdek dat je er zodoende steeds meer van krijgt. Ontvangen van waardering is niet alleen eigen belang, je gaat er beter door functioneren en dat is in het belang van jezelf en je omgeving. Je groeit van ieder compliment. Wie in het dagelijkse leven weinig waardering krijgt heeft vaak moeite met ontvangen.

Geniet, geniet, geniet van wat je ontvangt! Juist door er zo van te genieten verschaf je de gever het grootst mogelijke genoegen en zo zal het steeds fijner zijn om jou iets te geven. Weet dat je het waard bent om wie je bent. Zorg dat je zoveel mogelijk krijgt en krijgt en krijgt, en als je genoeg hebt, deel het dan uit, geef het weer weg, niet terug, geef het door. Laat geld rollen en liefde stromen. Je hoeft niet bang te zijn voor een tekort. In het vertrouwen dat je uiteindelijk altijd krijgt wat je wenst, kun je ook geven wat je wenst te geven. Ontvang en geniet. Wees rijk en geef. Wees dus koninklijk rijk, wees royaal.

Stap 12 – Ontspannen

Kom tot rust. Neem de tijd voor bezinning en inkeer. Maak contact met het niets of het al in jezelf. Een veld wat gerust heeft levert een prachtige oogst op.

Als je lang genoeg in jezelf verblijft, komen er nieuwe verlangens bij je boven en ontdek je op een wat dieper niveau wat jij in dit leven werkelijk wenst. Houd die wens nog even geheim. Ontwikkel in jezelf eerst een beeld. Als je vertrouwt bent met dat beeld besluit je erin te geloven. Kom er dan pas mee naar buiten en ga op zoek naar mensen en dingen die je kunnen helpen bij de realisatie ervan….. en het proces is opnieuw gestart.