De échte oplossing van een depressie

01 februari 2014 - Marc Henzen

Eén op de tien volwassenen heeft wereldwijd last van chronische depressie! Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid die ook ernstige lichamelijke gevolgen kan hebben. Depressies variëren van je somber voelen tot zwaar depressief. Meestal is het een reactie op een emotionele gebeurtenis waarbij gevoelens onderdrukt worden, maar ook persoonlijkheidsproblematiek, erfelijke traumatische belasting, lichamelijke klachten of medicijngebruik kunnen een oorzaak zijn. Je vecht met je emoties. Je probeert de bal (je emoties) diep onder water te houden. Dit kost je heel veel energie en kracht en vroeger of later schiet de bal als een raket omhoog en barst de bom. Depressie kan een chronische aandoening worden. Lees meer...


Het nut van een depressie

Als het evenwicht in je geest verstoord wordt ontstaat er een natuurlijke reactie, een innerlijke roep om het evenwicht te herstellen. Een depressie vraagt om inkeer, om een heroverweging van je gedachten en overtuigingen. Stel, je zit in een rouwproces, dan kunnen er allerlei vragen in je opkomen zoals: “Hoe moet ik verder zonder mijn geliefde, die baan of mijn gezondheid? Hoe ga ik dat doen? Kan ik dat wel?” Je worstelt dan met levensvraagstukken waar je niet direct een antwoord op hebt.  Je moet iets loslaten waar je aan gehecht bent. Je moet je heroriënteren op je leven. Dit noemen we een 'lichte' depressie.  In dit geval is de oorzaak duidelijk en komt na regen meestal weer zonneschijn.

Problematisch

Een depressie wordt een serieus probleem als je de oorzaak niet kunt vinden. Dan loop je vast in negatieve gedachtespiralen, waardoor je je steeds beroerder gaat voelen. Uiteindelijk stel je jezelf steeds meer ter discussie en wijs je jezelf meer en meer af. Als je depressie te lang duurt is het heel moeilijk om hier op eigen kracht uit te komen en om deze cirkel van negatieve gedachten en gevoelens te doorbreken. Er ontstaat een emotionele vlakheid, wat betekent dat de beleving van gevoelens vermindert of zelfs verdwijnt, vergelijkbaar met doofheid of blindheid. Je ervaart geen plezier, blijheid en geluk, maar ook geen verdriet meer, waardoor de zin van je leven verdwijnt. Je kunt jezelf niet meer motiveren om iets te ondernemen.

Oplossingen

Zijn pillen de oplossing? Het gebruik hiervan neemt almaar toe, ondanks ernstige bijwerkingen. Ik zie deze pillen als uitstel van executie, uitzonderingen daar gelaten.  Pillen zijn misschien tijdelijk tot steun, maar ze zijn zeker geen oplossing voor de lange termijn. Het spreekt vanzelf dat een gezonde leefstijl essentieel is: gezond eten, minimaal 1,5 liter water drinken en regelmatig bewegen. Verder heeft wetenschappelijk onderzoek door o.a. de UMC aangetoond dat mindfulness en meditatie heel effectief zijn bij het reduceren van depressieve symptomen. Ook de restsymptomen (vermoeidheid, angst, stemmingsproblemen, slapeloosheid) zijn dan aanzienlijk minder. Maar de échte oplossing zit in het opsporen van de oorzaak van het probleem. Familieopstellingen (systemisch werk) kunnen hierbij ook van grote waarde zijn! Ga op zoek naar de oorzaak. Geef na één weg niet op, want er zijn meerdere wegen. Kijk naar binnen. Erken wat je daar tegen komt. Door je gevoelens chronisch te blijven onderdrukken kom je nooit van je depressie af. Als je stopt met onderdrukken (de-pressie) en de gevoelens toelaat, ze accepteert en er doorheen gaat, mét hulp, op een veilige manier, en met tools om beter om te gaan met stress en negatieve denkpatronen, dan kun je er als herboren uitkomen en heeft deze crisis je sterker gemaakt.

Help ons en anderen door je ervaringen met depressie te delen:

 1. Heb je weleens te maken gehad met een depressie?
 2. Wat heeft jou geholpen?

Opmerkingen: 16

 • Devon 02 feb

  Bovenstaande artikel 'De échte oplossing van een depressie' gaat te eenvoudig voorbij aan de complexiteit van het onderwerp. De suggestieve titel benadrukt dit nog des te meer: alsof er één oplossing bestaat voor depressie in zijn totaliteit, een aandoening met verschillende soorten oorzaken, subtypen en een veelvoud aan behandelmethoden. Er wordt voorbij gegaan aan het langdurige karakter van depressie, welke absoluut kenmerkend is voor de medische en psychologische duiding. Dit in tegenstelling tot lichtere vormen van neerslachtigheid, waaraan het artikel ook refereert. En een heroriëntatie op het leven heeft hiermee dan ook niets te maken. Verwerking gedurende een rouwproces staat veelal los van een depressie. "Iemand die rouwt kan klachten hebben die lijken op een depressie. Men spreekt in zo'n geval niet van depressie, behalve als de klachten langer dan 2 maanden aanhouden." (Trimbos, Februari 2014). Het artikel stelt dat een depressie pas serieus wordt wanneer de oorzaak niet wordt gevonden, echter over het algemeen dient een depressie serieus genomen te worden vanaf het moment dat deze wordt geconstateerd. Een beproefde behandelmethode, zoals het toepassen van medicatie, wordt in het artikel weggezet als 'geen oplossing voor de lange termijn', terwijl een gezonde leefstijl dit wel schijnt te zijn. Een complete drogreden. Er zijn immers talloze voorbeelden te benoemen van mensen met een gezonde leefstijl, die toch worden getroffen door depressie. Een gezonde leefstijl wordt hier ook nog eens getypeerd als 'gezond eten, minimaal 1,5 liter water drinken en regelmatig bewegen'. Dit is simpelweg nergens op gebaseerd, sterker nog, wanneer iemand te veel water drinkt, gaat die persoon waarschijnlijk dood ten gevolge van het overmatig consumeren van water (= watervergiftiging). Medicatie kan in diverse gevallen wel een lange termijn oplossing zijn. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van Mike Boddé tijdens een uitzending van DWDD, waarin hij simpelweg stelt dat zonder medicatie hij er niet meer zou zijn geweest. Het refereren aan wetenschappelijk onderzoeken zoals die van het UMC worden afgewisseld met pseudowetenschappelijke aanpakken zoals die van familieopstellingen suggereren tevens een gebrek aan inzicht in de materie. Uiteraard zijn er diverse onderzoeken geweest naar mindfulness, toch dienen de conclusie binnen de context van het onderzoek geïnterpreteerd te worden. "Mindfulness vermindert de psychologische stress die wordt veroorzaakt door angst, depressie en pijn." (NRC, 7 januari 2014). Dit gaat niet over het oplossen van de depressie, slechts de symptomen. Iedereen mag een mening hebben, maar depressie afdoen zoals in het artikel gebeurt, toont een enorm gebrek aan kennis van de materie.
 • Annica 03 feb

  @Devon; Touché!
 • Petra 05 feb

  Wat een deprimerende reactie. Jammer dat Devon woorden en zinnen verdraait en de essentie mist. Hier wil iemand alleen maar zijn gelijk halen.
 • Annemarie | Prisma Coaching 06 feb

  Devon’s reactie (zie boven) illustreert precies waarom ik deze column (geen wetenschappelijk betoog) heb geschreven. De échte oplossing zit áltijd in het speuren naar de oorzaak, van welk probleem of kwaal dan ook. Dit uitgangspunt is precies wat ik mis bij heel veel behandelaars van mensen met chronische problemen. Maar ook de probleemeigenaren, in dit geval degenen die met een depressie te kampen hebben, zitten vaak vast in de slachtofferrol. Mijn overtuiging is gebaseerd op bijna 25 jaar ervaring in onze praktijk met z.g. ‘hopeloze gevallen’. Ik zie keer op keer mensen een complete transformatie ondergaan op het moment dat inzicht met betrekking tot de oorzaak wordt verkregen. Mijn roep naar alle mensen met een chronische en/of ongeneeslijke ziekte is “laat je geen etiket met ‘ongeneeslijk’ opplakken!” Straks ga je dat nog geloven ook, en wat je gelooft wordt waar voor jou. Gebruik pillen om je te ondersteunen, om een periode te overbruggen, maar blijf daarnaast op zoek naar de oorzaak. Deze oorzaak kan liggen op fysiek, emotioneel of geestelijk niveau. Gelukkig werken sommige reguliere en alternatieve behandelaars ook steeds meer samen. We hoeven elkaar niet te bestrijden. We vullen elkaar aan! Het is mijn ervaring dat als een probleem onverklaarbaar is; wat men ook geprobeerd heeft, niets helpt, dat er dan meestal een systemische oorzaak aan ten grondslag ligt. Familieopstellingen zijn hierbij van onschatbare waarde. Lees hierover het boek van Franz Ruppert: ‘De verborgen boodschap van psychische stoornissen – De waarheid heelt de waan’ en de boeken van Bert Hellinger (grondlegger van Familieopstellingen). Terugkomend op Devon: Dank voor je moeite om zo uitgebreid te reageren. Ik wou dat meer lezers dit deden. Ik respecteer jouw mening. Als ik niet blijf geloven in het mogelijke ga ik vastzitten in het onmogelijke. Mijn geloof in het mogelijke heeft mij en mijn cliënten tot nu toe veel gebracht.
 • robin 10 feb

  te lange verhalen
 • Toby 23 mei

  Heb je weleens te maken gehad met een depressie? ja Wat heeft jou geholpen? niks (maar door films van oa nicolas cage word ik blijer) voeg me toe op fb - toby cage hoe verstuur je dit
 • Jacqueline 17 mrt

  Het is veel gemakkelijker om pillen te slikken dan aan de slag te gaan met jezelf. Maar op de één of andere manier is alles wat de meeste moeite kost op lange termijn bijna altijd het beste.
 • MP 16 sep

  Jammer dat het in bovenstaande reacties uitdraait op een elkaar bestrijden. Feit lijkt mij wel dat depressies per definitie complex zijn en dat er mogelijk helemal niet zo iets is als de esentie van een depressie. Ik lijd al een jaar of wat aan terugkerende episodes van een depressie. Tot nu toe red ik het zonder pillen, maar met moeite. In hetverleden heb ik psychotherapie gehad, met bescheiden resultaat. Zo weinig dat ik niet geneigd ben opnieuw eindeloos te praten over zaken die er te weinig toe doen. Wat ik nu probeer is dichter bij mijn gevoel te komen omdat ik tot het inzicht kwam dat dit afgevlakt is. Eigenlijk heel logisch want het is een van de meest in het oog springende kenmerken van een depressie. Mijn 'oorzaak' zoek ik in de moeilijke periode die ik had toen mijn vader ons gezin verliet en ik mijn moeder meerdere keren in het zadel moest heisen. Ik trek mij op aan de loyaliteitstheorie van Nagy. Ik probeer diverse zaken uit, zoals het op zoek gaan naar wie mijn vader was, maar ook probeer ik van mijn moeder de erkenning te krijgen waarvan ik vind dat ze me die verschuldigd is. Of het echt gaat helpen, ik weet het niet. Ik schrijf heel wat van me af, ook dat vergroot het inzicht. Ik geloof niet in 1 oorzaak, eerder dat er diverse oorzaken zijn en dat we onze eigen werkelijkheden construeren. Stil zitten is geen optie voor mij. Ik heb gemerkt dat ik nauwelijks bestand ben tegen hardnekkige en negatieve gedachten die me overvallen. Die proberen te duiden en beetje bij beetje af te pellen en te ontmantelen, dat is mijn strategie. Of het helpt, de tijd zal het leren.
 • Johan | Prisma Coaching 24 okt

  Wat Annemarie zegt lijkt op anecdotisch bewijs, iets dat niet gecontroleerd kan worden. Misschien is het handig, Annemarie, als je zelf een onderzoek gaat doen, want wat jij lijkt te beweren zou iedereen helpen die met een depressie kampt.
 • Ferket cindy 23 feb

  Heb al vanalles geprobeerd ,... niks helpt . Ik zit al 3 jaar vast in mijn depressie. Als ik , eender op welke manier, terug naar het verleden ga krijg ik zelfmoordneigingen. Dat kan ook niet gezond zijn
 • Aatje 30 sep

  hallo lezers, ik ben echt erg lang depressief geweest, vanaf mijn jeugd. de oorzaak ervan laat ik er even buiten, want dat is privé en een lang verhaal. ik heb mezelf van therapeut naar therapeut gesleept en er was geen enkele die mij het juiste pad naar binnen wees. van mijn kant was er ook niet altijd het vertrouwen. een jaar of vijf geleden ben ik aan de anti depressiva gegaan. ik voelde gelijk: dit is foute boel, maar van mijn huisarts moest ik ze toch blijven gebruiken. na een poosje wilde ik ermee stoppen en bezocht daarvoor een psychiater. die heeft mijn vraag onder het tapijt geveegd onder het mom van: we kijken eerst nog even. drie jaar lang heb ik vruchteloze gesprekken gehad die mij vooral op een mistig dwaalspoor brachten. enfin...nu heb ik dus eindelijk het heft in eigen hand genomen en ben gaan afbouwen (lees de inhoud uit de capsules halen en de pilletjes doorhakken met een mes, nee er zitten geen korreltjes meer in tegenwoordig). en dat gaat best goed. Anti-depressiva wordt misbruikt en de mens wordt ermee misleidt. Ik wilde ook zo erg die donkere gevoelens niet voelen dat ik regelmatig dacht: 'ik wil dood' en soms werd het zo erg dat ik dacht: 'hoe zal ik er een eind aan maken?'. Ik wist dat er diep van binnen nog "iets" zat (dat werd afgedekt door de anti depressiva) en dat dat weleens de kern van mijn probleem kon zijn. En ja!!!! Dat klopt als een bus! Het gaat er vooral om dat degene die depressief is leert omgaan met gevoelens die er niet mogen zijn. Dat gold ook voor mij. Ik heb ook ontdekt dat ik veel moeite heb met geloven in mezelf en mezelf overgeven aan 'wat er is'. ik hoop dat ik iemand hiermee heb kunnen bereiken en dat mijn ervaring ook jou aan het denken zet.
 • Bea Bateswar 04 nov

  Ik was ook in een moeilijke periode beland alles gedaan om me zelf te kalmeren lukte mij niet tot dat ik die heling boeken heb gelezen en dat heeft de problematiek een beetje verzacht ik hoorde steeds een stem in me hoofd en die bracht mij op andere gedachten ik doe mijn best om erachter te komen wat dat is.
 • Bea Bateswar 04 nov

  Ik was ook in een moeilijke periode beland alles gedaan om me zelf te kalmeren lukte mij niet tot dat ik die heling boeken heb gelezen en dat heeft de problematiek een beetje verzacht ik hoorde steeds een stem in me hoofd en die bracht mij op andere gedachten ik doe mijn best om erachter te komen wat dat is.
 • Bea Bateswar 04 nov

  Ik was ook in een moeilijke periode beland alles gedaan om me zelf te kalmeren lukte mij niet tot dat ik die heling boeken heb gelezen en dat heeft de problematiek een beetje verzacht ik hoorde steeds een stem in me hoofd en die bracht mij op andere gedachten ik doe mijn best om erachter te komen wat dat is.
 • Bea Bateswar 04 nov

  Ik was ook in een moeilijke periode beland alles gedaan om me zelf te kalmeren lukte mij niet tot dat ik die heling boeken heb gelezen en dat heeft de problematiek een beetje verzacht ik hoorde steeds een stem in me hoofd en die bracht mij op andere gedachten ik doe mijn best om erachter te komen wat dat is.
 • Bea Bateswar 04 nov

  Ik was ook in een moeilijke periode beland alles gedaan om me zelf te kalmeren lukte mij niet tot dat ik die heling boeken heb gelezen en dat heeft de problematiek een beetje verzacht ik hoorde steeds een stem in me hoofd en die bracht mij op andere gedachten ik doe mijn best om erachter te komen wat dat is.

Voeg opmerking toe

Email again:


GRATIS readers
aan te vragen via ons contactformulier!
______________________