Hoe gelukkig ben je?

21 oktober 2010 - Marc Henzen

Vraag naar onze `GRATIS reader met het recept voor geluk, volgens de Dalai Lama!


De Dalai Lama heeft hier een prachtig boek over geschreven: ‘ De kunst van het geluk – een zoektocht’. Volgens hem is geluk de beweegreden van het hele bestaan; wat je ook gelooft, iedereen is op zoek naar iets beters in het leven, dus is geluk het doel van ons leven. Geluk is een reële doelstelling; een doel dat je kan bereiken door het nemen van positieve stappen. En wanneer je begint te ontdekken welke factoren leiden tot een gelukkiger leven, zul je leren hoe de zoektocht naar geluk niet alleen jezelf als individu tot voordeel strekt, maar ook je familie en de maatschappij in het algemeen. Lees meer...

Geluk ligt binnen ieders bereik. Het is een houding die je aanneemt tegenover anderen en tegenover jezelf; een houding die draait om communicatie, openheid en herkenning. Inzien dat een ander – niet anders dan jijzelf – een mens is, is de eerste stap naar zelferkenning en innerlijke vrede. We zijn allemaal mensen. Natuurlijk kunnen er verschillen zijn in culturele achtergrond, of manier van leven, misschien zijn er verschillen in ons geloof, of misschien hebben we een andere huidskleur, maar we zijn allemaal mensen, met een menselijk lichaam en een menselijke geest. Onze fysieke structuur is hetzelfde, en onze geest en onze emotionele natuur zijn ook hetzelfde. Als je hierop focust, is het veel gemakkelijker te communiceren met anderen. Als we specifieke verschillen benadrukken, zoals ‘ik ben Tibetaan’, of ‘ik ben Boeddhist’, dan zijn er verschillen. Maar die dingen komen op de tweede plaats. Als we de verschillen buiten beschouwing laten, kunnen we veel makkelijker communiceren, ideeën uitwisselen en ervaringen delen.

 

Je kunt geluk bereiken door je geest te oefenen.

Het woord ‘geest’ omvat hier: verstand en gevoel, geest en hart. Door het bewerkstelligen van een zekere innerlijke discipline kunnen ons gedrag, onze hele zienswijze en aanpak van het leven een transformatie ondergaan. De methode is simpel: stel eerst vast welke factoren leiden tot geluk en welke factoren tot lijden. Als je dit gedaan hebt begin je de factoren die leed veroorzaken geleidelijk te elimineren en de factoren die leiden tot geluk te cultiveren. Je geluk wordt van moment tot moment grotendeels bepaald door je zienswijze; hoe neem je de situatie waar, hoe tevreden ben je met wat je hebt. 


Kenmerken ongelukkige mensen:

Ongelukkige mensen zijn gericht op zichzelf, sociaal meer teruggetrokken, en ze hebben last van zwaarmoedigheid / vijandigheid.


Kenmerken gelukkige mensen:

Gelukkige mensen zijn socialer, flexibeler / creatiever, verdragen de dagelijkse frustraties van het leven gemakkelijker en zijn liefdevoller / vergevingsgezinder.


De vergelijkende geest

Onze gevoelens van tevredenheid worden sterk beïnvloed door onze neiging vergelijkingen te maken, zo vergelijken we inkomen, uiterlijk, vaardigheden etc. Meestal voelen we ons slechter door ons met anderen te vergelijken. Hoeveel we

ook verdienen, we zijn vaak niet tevreden met ons inkomen als de buurman meer verdient. We zijn vaak niet tevreden met onszelf als we ‘naast’ iemand zitten die slimmer, mooier of succesvoller is dan wij. Soms voelen we afgunst, frustratie, minderwaardigheid, kortom door te focussen op wat een ander meer of beter heeft voelen we ons gauw ellendig. Positieve variant: we kunnen hetzelfde principe ook op een positieve manier gebruiken. We kunnen ons gevoel van levensvoldoening vergroten door onszelf te vergelijken met mensen die niet zo fortuinlijk zijn als wij, en door na te denken over wat we allemaal hebben.

 

Oefening:           

Maak de volgende zin af: “Ik ben blij dat ik niet…..”. Herhaal deze oefening minstens 5x. Je zult zien dat je gevoel van levensvoldoening toeneemt!

 

Hoe werkt ons brein?

Onze hersenen zijn flexibel. De hersenen construeren nieuwe patronen in reactie op nieuwe informatie. De hersenen maken nieuwe combinaties van zenuwcellen en neurotransmitters (chemicaliën die boodschappen tussen de hersencellen overbrengen). Onze hersenen zijn plooibaar, veranderen voortdurend en passen de bedrading aan overeenkomstig nieuwe gedachten en ervaringen. En als gevolg van het leerproces, verandert ook de functie van de afzonderlijke neuronen zelf, waardoor elektrische prikkels makkelijker worden doorgegeven.


Oefen je geest voor geluk!

Deze opmerkelijke eigenschap van de hersenen lijkt de fysiologische basis te zijn voor de mogelijkheid om onze geest te veranderen. Door onze gedachten te activeren en nieuwe denkwijzen te oefenen, kunnen we onze zenuwcellen opnieuw vormen en de werking van onze hersenen veranderen. Hierop berust ook het idee dat innerlijke transformatie begint met leren (nieuwe input) en totstandkomt door het geleidelijk aan vervangen van de ‘negatieve conditionering’ (die overeenkomt met de huidige karakteristieke activeringspatronen van je zenuwcellen) door een ‘positieve conditionering’ (het vormen van nieuwe neurale circuits). Het idee dat de geest geoefend kan worden voor geluk wordt daarmee een buitengewone reële mogelijkheid. Door te leren en te begrijpen gaan we anders aankijken tegen onszelf, en dit zal effect hebben op de manier hoe we met anderen omgaan en ons gedragen in het dagelijks leven.


Recept voor geluk

In zijn boek geeft de Dalai Lama waardevolle tips die een recept vormen voor een gelukkig bestaan:

 1. Focus op de overeenkomsten!
 2. Laat het idee los dat alles binnen dit leven moet worden verklaard!
 3. Inventariseer factoren die leiden tot je geluk en tot je lijden. Elimineer geleidelijk je lijdensfactoren en cultiveer je geluksfactoren.
 4. Kijk naar wat je hebt!
 5. Kijk simpelweg anders tegen de dingen aan en bedenk dat alles veel erger had kunnen zijn.
 6. Vraag je bij alle materiële verleidingen steeds af; “Heb ik dit echt nodig?” Maak een bewuste keuze en houd rekening met de consequenties.
 7. Focus niet op het hebben wat we willen, maar op het willen en waarderen van wat we hebben!
 8. Ontwikkel meer en meer menselijke warmte en genegenheid.
 9. Vraag je voor het maken van je keuze af: “Levert het me meer geluk, of meer genot op?” “Wordt ik er gelukkiger door?”
 10. Stap in de spontane bereidheid te leren. Ga na welke gedachten en emoties waardevol en welke schadelijk zijn. Ontwikkel een grote vastberadenheid om te veranderen.
 11. Los woede op door begrip.
 12. Denk zodra je opstaat: “ik benut deze dag op een positieve manier”. Vraag jezelf ’s avonds: “heb ik deze dag gedaan wat ik van plan was?”
 13. Neem afstand als alles je te veel wordt en herinner je je uiteindelijke doel: geluk is de zin van je leven. Denk na over wat je werkelijk gelukkig zal maken. Stel nieuwe prioriteiten.
 14. Neem zelf het initiatief om elk mens vanuit een positief standpunt te bekijken.
 15. Verruim je definitie van intimiteit. Fixeer je niet alleen op die Ene Grote Liefde die je scheidt van alle anderen. Ontdek de intimiteit in het contact met vrienden, familie en kennissen; relaties die gemakkelijk kunnen worden ontwikkeld tot oprechte en heel bevredigende intieme relaties.

 16. Benader de ander vanuit het standpunt dat je de meest fundamentele dingen met elkaar gemeen hebt. We worden allemaal op dezelfde manier geboren en gaan allemaal dood. We willen allemaal gelukkig zijn en niet lijden.
 17. Zorg dat je aan het eind van de dag kan zeggen: “ik heb mijn best gedaan”.
 18. Zie verdriet onder ogen. Ervaar je verdriet. Verdriet is verdriet! Geef het een plek in je leven. Acceptatie.
 19. Onderzoek op welke wijze je zelf bijdraagt aan het probleem.
 20. Mediteer op het begrip vergankelijkheid; de eigen vergankelijkheid en de uniekheid van het menselijk bestaan, en de vergankelijke aard van alle verschijnselen.
 21. Zoek dieper naar alle aspecten, zoek naar het geschenk. Vraag jezelf: ‘wat levert dit me op, wat kan ik ervan leren?’
 22. Zie je vijanden als je leraren. Zie de confrontatie als een gelegenheid je te oefenen in geduld en tolerantie!
 23. Ontwikkel een plooibare geest: Richt je blik gelijktijdig op de ‘grote wereld’ en je eigen ‘kleine wereld’. Maak onderscheid tussen wat belangrijk is in het leven en wat niet.
 24. Breng je normen en waarden terug tot de meest fundamentele principes als; Ik ben een mens. Ik wil gelukkig zijn en ik wil niet lijden. Andere mensen willen, net als ik, ook gelukkig zijn en niet lijden.
 25. Focus op je behaalde succesjes, de vooruitgang die je hebt geboekt, je positieve eigenschappen, alles wat goed gaat in je leven. Wat je aandacht geeft breidt uit!
 26. Voer regelmatig een innerlijke dialoog! Bouw aan een relatie met jezelf (ik tot ik) en doe aan zelfreflectie (kijk regelmatig in de spiegel).
 27. Handel uit menslievendheid. Hoe meer je handelt uit menslievendheid, hoe minder bang je bent – zelfs in buitengewoon angstwekkende omstandigheden.

Als je de toelichting van de Dalai Lama op al deze tips wilt lezen, vraag dan om onze GRATIS reader met de samenvatting van zijn boek ‘De kunst van het geluk  - een zoektocht’.  (via het menu - contact)

Geen opmerkingen

Voeg opmerking toe

Email again:


GRATIS readers
aan te vragen via ons contactformulier!
______________________