De impact van een geheim

30 augustus 2011 - Marc Henzen

In 99% van de gezinnen nemen kinderen gevoelens en emoties over van hun ouders. Kinderen doen alles om het gezin ‘heel’ te houden. Onbewust proberen ze hun ouders te helpen door lasten voor hen te dragen. Veel volwassenen dragen vanuit hun kindertijd onbewuste stukken mee uit hun familiesysteem en geven dit door aan hun kinderen. Er kunnen wel zeven generaties overheen gaan voordat onaffe zaken losgelaten kunnen worden; het jong overlijden van een ouder of kind, eerdere relaties van een van de ouders of grootouders, oorlog, een miskraam of andere ingrijpende gebeurtenissen, het doodzwijgen of geheimhouden hiervan kunnen generaties lang de vrijheid van familieleden in de weg staan. Lees meer...

Bevrijding

Er kan pas vrijheid ontstaan op het moment dat alles wat is blijven liggen in het verleden, aangekeken en erkend is. Dan kan de liefde binnen een systeem weer gaan stromen en kan een bepaald probleem oplossen. Met een familieopstelling (een systemische manier van werken om familierelaties en gerelateerde klachten te helen) kan een ‘verstrikking’ losgelaten en de ‘orde van de liefde’ hersteld worden. Spontaan verandert er dan van alles binnen dat systeem.


De familieopstelling

Laatst was het zover; tijdens een workshop familieopstellingen bij een collega therapeut, heb ik mijn gezin van herkomst opgesteld, teneinde meer inzicht te krijgen in onze familierelaties. Je plaatst representanten voor jezelf en familieleden op gevoel in de ruimte. De representanten weten vrijwel niets van jou. Zij kennen alleen een korte omschrijving van het probleem. Dan gebeurt er iets opmerkelijks: alle representanten voelen de emoties en ‘plaats’ van degene die zij representeren. Zij hoeven daar niets voor te doen. Dit fenomeen is tot nu toe onverklaarbaar. Bert Hellinger (grondlegger familieopstellingen) spreekt hier van ‘het wetende veld’; een familiegeweten wordt actief. Waarschijnlijk zal vanuit de kwantumfysica dit fenomeen ooit wetenschappelijk verklaard kunnen worden.


Tableau-vivant

Er ontstaat een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de opsteller. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie die de opsteller tot inzichten brengt, en die energetisch zullen doorwerken in de familie.


Inzicht

Onbewust heb ik de last en het verdriet van mijn moeder getorst over een verloren liefde en een niet geboren kind. Mijn moeder zweeg en heeft al haar geheimen meegenomen in haar graf. Dat mijn ‘innerlijk weten’ (wat iedereen heeft) en mijn gevoelens hierover bevestigd zijn tijdens deze familieopstelling, maakt dat ik haar pijn weer bij haar kan laten en er vrede mee heb. Ik zie nu dat dit ontbrekende kind, wat er blijkbaar niet mocht zijn, mij verhinderde om mijn levende zus werkelijk te zien zoals ze is. Dit geeft een fantastische wending aan ons contact.  Je gevoel liegt nooit, dus luister daarnaar en doe er wat mee. De waarheid heelt de waan!

Opmerkingen: 1

  • Bea Bateswar 26 nov

    Inderdaad luister naar je gevoel je innerlijke stem en spreek de waarheid prachtig verwoordt.

Voeg opmerking toe

Email again:


GRATIS readers
aan te vragen via ons contactformulier!
______________________