Vraag jij je weleens af 'waarom...?'

14 januari 2015 - Marc Henzen

Waarom heb ik dit of dat probleem? Als je worstelt met bepaalde vragen of als er een regelmatig terugkerend (onverklaarbaar) patroon speelt in je leven, waar je je soms het hoofd over breekt, dan kan dat een aanwijzing zijn voor een, zoals wij dat noemen, verstrikking. Lees meer...

Onder invloed

We staan allemaal onder invloed van elkaar. We nemen van alles over en kunnen zo onbewust een lot dragen wat bij een ander hoort. Vaak herhaalt de geschiedenis zich… Herken je dat? Het is juist heel belangrijk dat je je éigen lot draagt in het leven; het zelf dragen van het eigen lot door ouders en kinderen geeft hen kracht en zelfrespect. Je eigen lot dragen, ook al is dat zwaar, hoort bij het levenspad en brengt je kernkwaliteiten en talenten tot ontwikkeling!

Familielot

Traumatische gebeurtenissen die eerdere familieleden zijn overkomen, hebben zonder dat we ons hiervan bewust zijn, door onze onbewuste loyaliteit, invloed op ons in het hier en nu. Ingrijpende gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld: vroegtijdig overlijden van ouders en/of kinderen, miskraam of doodgeboren kindjes, abortus, adoptie, scheiding, (familie)geheim, ziekte, of overige traumatische gebeurtenissen, zoals; zelfdoding, ongevallen, misdaad of oorlog.

GEbonden of VERbonden?

Het zijn de onaffe zaken, die te maken hebben met het geen afscheid kunnen of willen nemen, door bijvoorbeeld (te) vroeg overlijden van ouders, broertjes of zusjes, of een ‘verbod’ op rouw, scheiding en loyaliteitsconflicten, die de oorzaak zijn van veel fysieke en emotionele symptomen in iemands leven. Door dit soort dingen raak je GEbonden in plaats van VERbonden met je systeem (gezin) van herkomst. Om vrij vooruit te kunnen heb je het nodig om je VERbonden te voelen met je familie.

Gezinnen en families vormen een systeem, en ieder vervult zijn eigen taak binnen dit systeem. Valt er ergens iemand uit, dan ontstaat er een ‘gat’, waarbij de druk op een ander lid van het systeem toeneemt om deze rol te vervullen, om zo het verstoorde evenwicht te herstellen. Jonge kinderen vullen vaak automatisch deze plekken op uit liefde voor het geheel.

Wet van de ordening

Er is bij systemen sprake van de ‘wet van de ordening’: wie was er eerst? Staat iedereen op zijn eigen plaats, dan is er rust in het systeem. Staan de gezinsleden door elkaar heen, dan weten ze vaak niet wat hun verantwoordelijkheid is en nemen ze die van een ander over.

Voorbeeld: een kind dat een ouder heeft die afwezig is (denk aan scheiding of sterven) heeft de neiging om de plek en de verantwoordelijkheid van de ouder die mist over te nemen. Het kind verliest daarmee het contact met de eigen (kind)behoeften en kan dan geen kind meer zijn, maar wordt daarmee ouder. Het gaat hier om een te grote verantwoordelijkheid.

Iedere plek heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Is de verantwoordelijkheid te groot (te hoog staan in de ordening) dan raken mensen overspannen of burn-out. Is de verantwoordelijkheid te klein dan worden mensen ontevreden en gaan muiten. Sta je op de juiste plaats in de ordening, dan kan je goed je eigen werk doen. Ordening is dus belangrijk voor het goed functioneren van een team of gezin. Als de ouders niet op de juiste plek staan, kan het kind zijn plek niet vinden.

Balans tussen geven en nemen

Als ouders doen wat hoort bij de taken en verantwoordelijkheden van ouders, kunnen kinderen ook kind zijn. Ouders horen te geven en te zorgen voor hun kinderen, ze geven structuur en bepalen de regels.  Vaak zien we echter, dat ouders van hun kinderen nemen wat ze tekort zijn gekomen van hun eigen ouders, bijvoorbeeld warmte, zorg, begrip, steun etc. En kinderen geven hun ouders wat nodig is om het gezinssysteem bij elkaar te houden. De rollen zijn dan omgedraaid. De natuurlijke ordening is dat ouders geven en kinderen ontvangen! Wanneer er onbalans is geweest in het gezin van herkomst, zul je dit in het volwassen leven ook vaak terugzien op de werkvloer en in relaties. Geven en nemen moeten in balans zijn.

De wet van ‘het erbij horen’

Ieder mens heeft een diepe behoefte om te voelen ergens bij te horen. Dit geeft een gevoel van veiligheid. Deze veiligheid is nodig om goed te kunnen functioneren. Onbewust zijn we dus altijd op zoek naar mensen waar we bij willen horen. Bij een familie hoor je er vanzelfsprekend bij. Bij een samengesteld gezin worden een aantal personen uit verschillende families bij elkaar gezet, en dan zal gelijk de oude dynamiek vanuit het oorspronkelijke gezin gaan meespelen. Je kunt je voorstellen dat dit behoorlijk gecompliceerd kan zijn

Erkennen

Als belangrijke zaken niet gevoeld en uitgesproken mogen worden is een diepgaand contact met jezelf en met elkaar niet meer mogelijk. Vaak gaat het om onaffe zaken die het hele familiesysteem betreffen of zelfs een nog groter systeem zoals een heel volk. Om dergelijke onaffe zaken af te kunnen ronden, is het eerst nodig dat alle betrokkenen en hun onderlinge samenhang, zichtbaar en erkend worden. Dat alles gezien wordt zoals het is. Een familieopstelling is hiervoor een goede methode. Hierbij gaat het om het herstellen van verstoord evenwicht binnen familiesystemen.

Liefde

Liefde is de drijfveer. Alles is liefde. Uit liefde draag je iets voor je systeem. Liefde zoekt naar heling en evenwicht. Ook al lijkt het of verhoudingen verstoord zijn en is er sprake van ruzie of spanningen, daaronder zit de liefde die een uitweg zoekt!

Familieopstellingen

Familieopstellingen bieden inzicht in de verstoorde systemische dynamieken. Door de pijn te erkennen en beweging in stagnatie te brengen, kan het evenwicht binnen een familiesysteem weer herstellen, gaat de liefde weer stromen en kan heling in gang gezet worden. Je komt van GEbonden aan je verleden tot VERbondenheid met je verleden, in vrede. Je doet dit voor jezelf, voor je systeem van herkomst en vooral voor de generaties na jou!


Waaraan ben jij GEbonden?

Meld je aan voor een Familieopstelling! Kijk hier voor meer info.


Wil je meer weten over familieopstellingen? Vraag dan hieronder of via ons contactformulier onze GRATIS reader aan vol achtergrondinformatie en oefeningen!

Deze reader heet: 'Waar kom je vandaan? In vrede verder!'

Opmerkingen: 3

  • Marleen 14 jan

    Ik voel me gebonden aan mijn partner ipv verbinden.
  • Nele 29 jan

    Beste, Graag had ik van jullie de reader waar kom je vandaan ontvangen. Mvg, Nele
  • Bea Bateswar 16 okt

    Bea 16 okt. Ik voel me gebonden aan mijn lot.

Voeg opmerking toe

Email again:


GRATIS readers
aan te vragen via ons contactformulier!
______________________