De kracht van gedachten 1

09 november 2010 - Marc Henzen

Vraag naar onze `GRATIS reader met het recept voor geluk, volgens de Dalai Lama!


De Dalai Lama heeft hier een prachtig boek over geschreven: ‘ De kunst van het geluk – een zoektocht’. Volgens hem is geluk de beweegreden van het hele bestaan; wat je ook gelooft, iedereen is op zoek naar iets beters in het leven, dus is geluk het doel van ons leven. Geluk is een reële doelstelling; een doel dat je kan bereiken door het nemen van positieve stappen. En wanneer je begint te ontdekken welke factoren leiden tot een gelukkiger leven, zul je leren hoe de zoektocht naar geluk niet alleen jezelf als individu tot voordeel strekt, maar ook je familie en de maatschappij in het algemeen. Lees meer...

Wij zijn een drie-eenheid; één organisme met drie aspecten; denken, voelen (emoties) en doen (lichaamsbewustzijn & gedrag). Daarnaast vormt de mens één geheel met zijn omgeving. Om de samenwerking tussen denken, voelen en doen nog extra duidelijk te maken stel ik voor dat je een experiment doet:

 

Sluit je ogen, ga met je aandacht naar “binnen”. Ga met aandacht je hele lijf langs, voel het aanrakingsvlak van je voeten op de grond, voel het aanrakingsvlak van je billen op de stoel, voel je hartslag, voel je ademhaling, voel de lucht langs je neusvleugels stromen en kijk wat je je nog meer gewaar kunt zijn. Neem hiervoor even de tijd. Wees je vervolgens bewust van wat je denkt, neem ook hiervoor even de tijd. Ga nu met je aandacht naar je gevoel. Welke emoties voel je op dit moment? Voel je je verdrietig, boos, bang, blij of neutraal. Wees je bewust van wat je op dit moment voelt. Observeer alleen en verander niets. Neem de tijd.

 

Zet nu een ernstige frons op je gezicht, zorg dat je “fronsspieren” zich goed aanspannen en breng de frons naar “binnen”. Blijf even zo zitten. Wat doet dit met je? Wat ben je je nu gewaar aan emoties? Wat voor gedachten heb je nu? Wat voel je in je lijf? Is er iets veranderd of voel je je nog hetzelfde? Wat ben je je nu gewaar?

 

Ontspan je gezicht. Ik wil je opnieuw vragen om je ogen te sluiten en met je aandacht naar je binnenwereld te gaan. Ga met je aandacht weer even je hele lijf langs en wees je gewaar van alles waar je je maar van gewaar kunt zijn. Wat denk je? Wat voel je? Observeer alleen en verander niets.

 

Zet nu heel bewust een glimlach op je gezicht. Doe het niet te krampachtig. Zorg dat het een glimlach is en geen grimas. Breng de lach naar “binnen”, kom er mee in contact en blijf even zo zitten. Wat doet dit met je? Wat ben je je nu gewaar aan emoties? Wat voor gedachten heb je nu? Wat voel je in je lijf? Is er iets veranderd of voel je je nog hetzelfde? Wat ben je je nu gewaar?


Met dit experiment heb ik je willen laten ervaren dat denken, voelen en handelen van invloed zijn op elkaar. Je hebt (hoop ik) zelf ervaren dat als je iets met je lichaam doet, bijvoorbeeld een glimlach op je gezicht zetten, dit invloed heeft op je denken en je emoties. Het omgekeerde is ook mogelijk. Iedere emotie en ook iedere gedachte heeft invloed op je lichaam en andersom. Er is voortdurend een wisselwerking gaande tussen denken, voelen en lichaam (doen).

 

Tijdens die voortdurende wisselwerking in je lijf, of tussen jou en je omgeving kan er van alles misgaan. Wanneer je je niet goed bewust bent van je behoeften, ben je ook niet goed in staat om ze adequaat te bevredigen en zodoende kunnen er allerlei blokkades optreden tussen denken, voelen en handelen (lichaam) en kunnen deze aspecten zelf ook verstoord raken. De energie stroomt dan niet meer door.

 

Er kan iets misgaan met je denken. Dat zou zich bijvoorbeeld kunnen uiten in: depressie, negatief zelfbeeld, psychose… Er kan iets misgaan met je voelen. Dat zou zich bijvoorbeeld kunnen uiten in: angsten, vastzitten in een emotie; woede / verdriet, helemaal niets voelen of juist overgevoelig worden… En er kan natuurlijk iets misgaan met je lichaam. Dat zou zich bv kunnen uiten in: ziek worden, (eczeem, darmproblemen, maagzweer, hyperventilatie, kanker…etc.), chronisch moe  of heel gespannen aanvoelen…

 

Het is zeer belangrijk je het bovenstaande goed te realiseren, want wat betekent dit nu in de dagelijkse praktijk? Het betekent, als je dit goed door hebt, dat je geen speelbal bent van het lot, maar dat je een grote invloed kunt uitoefenen op je welbevinden!

 

Je kiest dus zelf je gedrag (soms bewust, vaak onbewust), op basis van wat je waarneemt in jezelf en je omgeving.

Iedere handeling vloeit voort uit: 1e waarnemen, 2e voelen en denken, 3e kiezen (bewust of onbewust) en 4e handelen.

 

Je kunt je gedrag veranderen! Ook al kun je bepaalde omstandigheden niet veranderen, je kunt wel de manier waarop jij met die omstandigheden omgaat veranderen.

 

Een groot mens is niet iemand die nooit valt. Een groot mens is iemand die, als hij valt, doet wat nodig is om weer op te staan. Hierbij ligt het accent op leren, in plaats van afleren!!

Het is heel belangrijk dat je blijft zien wat er goed gaat, en dit dan meer aandacht gaat geven, in plaats van alle energie stoppen in wat niet goed gaat. Hierdoor groeit het negatieve uit tot een monster en verdwijnt het positieve helemaal naar de achtergrond.

Jouw gedachten zijn bepalend! Welke gedachten kies jij?


Lees volgende keer verder over hoe krachtig gedachten zijn en wat je daar allemaal mee kunt... en zet eens wat vaker een glimlach op je gezicht!

 

Geen opmerkingen

Voeg opmerking toe

Email again:


GRATIS readers
aan te vragen via ons contactformulier!
______________________