Hinken op twee gedachten

02 november 2011 - Marc Henzen

Denken en voelen (linker en rechter hersenhelft) staan vaak haaks op elkaar, maar beide breinhelften spelen een rol in bijna alles wat we doen. Logica zonder emotie geeft een kil en robotachtig bestaan. Emotie zonder logica geeft een sentimentele, hysterische wereld waar de tijd nooit goed is aangegeven en de bus altijd te laat komt. Lees meer...

Hinken op twee gedachten

Onze hersenen zijn bijzonder. Het brein bestaat uit een netwerk van zo’n 100 miljard cellen die communiceren met wel 10.000 soortgenoten waardoor ruim een biljard (1000.000.000.000.000) verbindingen ontstaan die ons praten, eten, ademen en bewegen aansturen. Ons brein bestaat uit twee helften die onderling verbonden zijn door een dikke bundel van zo’n 300 miljoen zenuwvezels. Links denkt rationeel, analytisch en logisch en beheerst het woord, rechts is zwijgend, vol patronen en instinctief en interpreteert emoties en non-verbale expressie. Denken en voelen staan vaak haaks op elkaar, maar beide helften spelen een rol in bijna alles wat we doen. Logica zonder emotie geeft een kil en robotachtig bestaan. Emotie zonder logica geeft een sentimentele, hysterische wereld waar de tijd nooit goed is aangegeven en de bus altijd te laat komt. Als het puntje bij het paaltje komt heeft yin altijd yang nodig.

Linkerdominantie

De rechterhersenhelft beheerst de linkerkant van het lichaam en de linkerhersenhelft beheerst de rechterkant van ons lijf. Iedere helft van ons brein beheerst dus de tegenovergestelde kant van ons lichaam. Ongeveer 90% van de bevolking is verder rechtshandig en In westerse talen lees en schrijf je ook van links naar rechts waarbij je allemaal je linkerhersenhelft gebruikt. Zo ontwikkelen we van jongs af aan een ‘sterkere’ linkerhersenhelft. Vandaar dat de kwaliteiten van deze hersenhelft over het algemeen hoger gewaardeerd worden; de meeste onderwijssystemen zijn hier nog op gebaseerd, maar we hebben juist onze rechterhersenhelft nodig om metaforen te doorgronden en gelaatsuitdrukkingen te interpreteren!

Rechts denken

Onze linkerhersenhelft domineerde dus tot nu toe de samenleving. De vaardigheden van het linkerbrein waren de motor achter het informatietijdperk en de kenniswerkers. De vaardigheden van het linkerbrein zijn noodzakelijk, maar ontoereikend. De toekomst vraagt  om een heel ander soort  mens: mensen die kunnen scheppen en invoelen, die patronen kunnen herkennen en zin kunnen geven! Deze mensen – kunstenaars, uitvinders, ontwerpers, verhalenvertellers, zorgverleners, troostbieders, ruimdenkers – gaan het in de samenleving helemaal maken. We verschuiven van een economie en een samenleving die gebaseerd zijn op de logische, lineaire, computerachtige kwaliteiten van het informatietijdperk, naar een economie en een samenleving die gebaseerd zijn op de inventieve, empathische en holistische kwaliteiten van het opkomende conceptuele tijdperk. De vaardigheden die we ooit minderwaardig of onbelangrijk vonden – de kwaliteiten van het rechterbrein  zoals inventiviteit, empathie, vreugde en zingeving – zullen steeds meer bepalen wie slaagt of struikelt. Individuen, gezinnen en organisaties moeten tegenwoordig een compleet nieuw brein ontwikkelen om tot professioneel succes en persoonlijke voldoening te komen.

Vernieuwd brein

De toekomst vraagt om een vernieuwd brein, waarin rechter en linkerhersenhelft volkomen gelijkwaardig opereren. We zullen meer oog moeten hebben voor het ‘hoe’ van ons functioneren. In deze wereld waarin we overladen worden met informatie zullen we ons moeten gaan onderscheiden door meer begrip en belangstelling voor anderen. De wereld heeft behoefte aan creativelingen. We zullen moeten bewegen van materialisme naar zingeving. Ontwikkel de rechterhelft van je brein en word succesvoller! Ik kan je het boek hierover van Daniel Pink ‘een compleet nieuw brein’ van harte aanbevelen.

Geen opmerkingen

Voeg opmerking toe

Email again:


GRATIS readers
aan te vragen via ons contactformulier!
______________________