Alles is liefde - Het gezin als systeem

23 mei 2014 - Marc Henzen

Gezinnen fungeren als een systeem, waarbij de functie het voortbestaan van het geheel is. Ieder vervult zijn eigen taak binnen een systeem. Valt er ergens iemand uit, dan ontstaat er een gat, waarbij de druk op een ander lid van het systeem toeneemt om deze rol te vervullen. Lees meer...

Alles is liefde

Jonge kinderen vullen automatisch 'lege' plekken op uit liefde voor het geheel. Het gedrag van iemand kan niet los gezien worden van het gedrag van anderen in het systeem. Veel fysieke en emotionele symptomen in iemands leven komen voort uit een (onbewust) vasthouden aan belangrijke familieleden. Het zijn de onaffe zaken die te maken hebben met het geen afscheid kunnen of willen nemen door bijvoorbeeld (te) vroeg overlijden van ouders, broertjes of zusjes, ‘verbod’ op rouw, scheiding en loyaliteitsconflicten. Diep onder alle problematiek binnen familiesystemen ligt altijd liefde! Zo draag je vaak onbewust de gevolgen van een lot van een van je ouders of voorouders.

Systemische wetten

1. De wet van de ordening: Iedereen heeft zijn eigen juiste plaats binnen het systeem met de daarbij behorende verantwoordelijkheid.

2. De wet van balans in geven en nemen: Alles dient in evenwicht te zijn, zowel de positieve als negatieve aspecten van geven en nemen; dat wat ons blij maakt, maar ook dat wat ons boos en verdrietig maakt.

3. De wet van erbij horen: Binnen het systeem heeft iedereen evenveel recht op een plek.

4. De wet van erkennen wat er is: Het gegeven nemen zoals het is. Het lot aanvaarden in de juiste grootte, zonder iets te willen veranderen.

Er is een aantal wetmatige gevolgen die hieruit voortvloeien:

  • Bij afwezigheid of langdurige ziekte van één van de ouders neemt meestal het eerste kind diens plaats in. Het gaat de verantwoordelijkheid dragen die hoort bij die plaats en verliest daarmee het contact met de eigen (kind)behoeften.
  • Bij voortdurende ruzie tussen ouders, voelt een kind zich in de knel zitten en komt in een loyaliteitsconflict. Om dit conflict te kunnen dragen zal het partij kiezen en daarmee de eigen relatie met de andere ouder verliezen.
  • Als een kind vroeg overlijdt of doodgeboren wordt, zal een volgend kind de druk ervaren om diens plaats in te nemen.
  • Wordt er bij het overlijden van een gezinslid niet of te weinig openlijk gerouwd door de ouder(s), dan zullen de kinderen dit zichzelf ook nauwelijks toestaan. De zwaarte ervan blijft wel hangen, er vindt alleen geen verwerking plaats. Er ontstaat dan een loskoppeling van de gebeurtenis en de gevoelens die daarbij horen.
  • Als belangrijke zaken niet gevoeld en uitgesproken mogen worden is een diepgaand contact met jezelf en met elkaar niet meer mogelijk. Vaak gaat het om onaffe zaken die het hele familiesysteem betreffen of zelfs een nog groter systeem zoals een heel volk. Het afronden van dergelijke onaffe zaken vraagt dat alle betrokken ‘spelers’ en hun onderlinge samenhang zichtbaar en erkend worden.

Taken van ouders

Als ouders doen wat hoort bij de taken en verantwoordelijkheden van ouders, kunnen kinderen ook kind zijn. Ouders zorgen voor hun kinderen, geven structuur en bepalen de regels. In de pubertijd horen kinderen zich weer hiertegen af te zetten om zo hun eigen levensweg te kunnen gaan.  Vaak zien we echter, dat ouders van hun kinderen nemen wat ze tekort zijn gekomen van hun eigen ouders, bijvoorbeeld warmte, zorg, begrip, steun etc. en kinderen geven hun ouders wat nodig is om het gezinssysteem bij elkaar te houden. De rollen zijn dan omgedraaid. De natuurlijke ordening is dat ouders geven en kinderen ontvangen!

Familieopstellingen

Deelnemen aan een familieopstelling biedt een geweldige kans om verstoord evenwicht te herstellen en verstrikkingen te ontwarren. In het najaar starten we met een doorgaande groep die 1 x per maand samenkomt om persoonlijke thema's uit te werken aan de hand van een familieopstelling. Laat ons via een mail weten als je hiervan op de hoogte wilt worden gehouden.

Lees meer over familieopstellingen hier.

Geen opmerkingen

Voeg opmerking toe

Email again:


GRATIS readers
aan te vragen via ons contactformulier!
______________________